Vyberte stránku

Kam na výlet

Prachatice

Penzion Jitřenka Křišťanovice – Prachatice
Vzdálenost cca 11 km.

Prachatice vznikly jako trhová osada v 11. století. O několik století později již to bylo vzkvétající a obchodující středověké město, žili zde převážně Němci. Největší rozmach nastal v 16. století, vznikla stará radnice, dokončilo se opevnění, přestavěn byl i původní gotický kostel ze 14. století. Koncem 16. století zde měl své alchymistické dílny Vilém z Rožmberka.

Zdroj: cs.wikipedia.org


 

Boubínský prales

Penzion Jitřenka Křišťanovice – Boubínský prales
Vzdálenost cca 25 km.

Boubínský prales je unikátní rezervace v samém srdci Šumavy. Některé stromy tu jsou staré až 400 let, ale samotný prales je starší než lidský rod. Dříve byl prales vlastně všude, ale člověk lesy kácel a znovu osazoval a z původních evropských pralesů, které nebyly dotčeny lidskou činností, zbyly jen ostrůvky. Dnes jsou chráněny nejpřísnějšími zákony.

Zdroj: boubinsky-prales.cz


 

Město Husinec

Penzion Jitřenka Křišťanovice – Město Husinec
Vzdálenost cca 17 km.

V Husinci se nachází rodný dům mistra Jana Husa. O Husově rodišti se vedly dlouho spory, ale nakonec díky záznamům Štěpána z Pálče, Jiříka Heremity a dalších se odborná veřejnost shodla na tom, že tímto místem byl Husinec. Díky této události se Husinec proslavil nejen v blízkém okolí, ale také v celém světě.

Zdroj: cs.wikipedia.org


 

Zámek Vimperk

Penzion Jitřenka Křišťanovice -Zámek Vimperk
Vzdálenost cca 25 km.

Zámek Vimperk je původně raně gotický hrad přestavěný na zámek ve stejnojmenném městě v okrese Prachatice. Stojí na ostrožně nad ústím Křesanovského potoka do říčky Volyňky v nadmořské výšce 750 m. V sedmnáctém století byl hrad renesančně přestavěn a dochovaná podoba pochází z novorenesančních úprav ve druhé polovině devatenáctého století. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR[1] a v roce 1978 byl zapsán na seznam národních kulturních památek ČR.[2] Od 1. ledna 2015 se nachází ve správě Národního památkového ústavu a je zpřístupněný veřejnosti.

Zdroj: cs.wikipedia.org


 

Zámek Kratochvíle

Penzion Jitřenka Křišťanovice -Zámek Kratochvíle
Vzdálenost cca 26 km.

Kratochvíle (německy Kurzweil) je renesanční zámek 2 km severozápadně od města Netolice v okrese Prachatice. Patrová vila byla využívána jako lovecké letní sídlo. V současné době je ve vlastnictví státu (správu zajišťuje Národní památkový ústav) a je přístupná veřejnosti.

Zdroj: cs.wikipedia.org


 

Kulturní vyžití:

Náš penzion se nachází na okraji malebného Šumavského podhůří v rekreační obci Křišťanovice obklopené hustými lesy, které lákají k procházkám a výletům. Velmi blízko je do města Prachatice, přibližně 9 km. Městem protéká Živný potok a nedaleko řeka Blanice, na jejímž toku je postavena vodní nádrž Husinec. V historickém centru najdete řadu chráněných objektů. Střed města tvoří Velké náměstí s renesančními budovami z 16. století. Chloubou města je Stará radnice, Prachatické muzeum, které se nachází V Sitrově domě. Dům zdobí poprsí deseti českých králů. Střed náměstí zdobí i kašna Spravedlnosti. V městě ale najdete i další historické památky s gotickými jádry a renesančními fasádami.